สถิติการให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (หน่วย คือ เครื่อง)

สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (หน่วย คือ คน)สถิติการให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ (หน่วย คือ คน)