ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date Hits
ประชาสัมพันธ์เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete 09 January 2015 555
ประชาสัมพันธ์ของเชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 8 05 January 2015 386
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการ NETGEN2 21 November 2014 427
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) จากไต้หวัน 17 November 2014 307
ประชุมส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 November 2014 127
โปรแกรมภาพยนตร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 04 November 2014 244
ขอเชิญร่วมกิจกรรม... “ห้องสมุดมนุษย์-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(มภก-หสม.3)” 03 November 2014 241
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนติ(OPAC 2.0) 29 October 2014 184
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหลักสูตร MOS Certificate 29 October 2014 422
คณะนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเยี่ยมชม สวส. 16 October 2014 237