Microsoft Office Specialist (MOS)

คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ ความสามารถทดสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Office Version 2010 ประกอบด้วย Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access และ Microsoft Outlook
เนื้อหาวิชาที่สอบ
Microsoft Office Specialist 2010 EXAM
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบโปรแกรม MOS
1. เป็นเครื่องวัดระดับความสามารถในการใช้งานชุด Microsoft Office
2. สร้างโอกาสสูง และเหนือกว่าในการได้รับเข้าทำงาน
3. ได้รับการยอมรับความเป็นมาตรฐานในการทำงาน และการใช้งานทั่วโลก (Worldwide Standard)
4. พัฒนาความสามารถในการใช้คำสั่งชุด Microsoft Office ได้เต็มความสามารถ
5. สร้างความมั่นใจได้ทั้งกับผู้สอน และผู้เรียน
รายละเอียดการสอบ MOS
1. การสอบจะเป็นการสอบที่ปฎิบัติต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริงในโปรแกรมต่างๆ
2. โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
3. โปรแกรมการสอบจะมีข้อสอบประมาณ 30-35 ข้อ โดยแต่ละโปรแกรมจะมีข้อสอบไม่เท่ากันแล้วแต่ระดับการทดสอบ
4. โปรแกรมการสอบแต่ละโปรแกรมใช้เวลาประมาณ 45 นาที
5. เมื่อสอบเสร็จจะทราบผลสอบ และได้รับผลสอบทันที
หากสอบผ่านก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท Microsoft ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ทำการสอบผ่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *