Internet and Computing Core Certification (IC3)

เป็นประกาศนียบัตรที่ทดสอบความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่งภายใต้ใบประกาศนียบัตรนี้ ผู้สอบต้องผ่าน การสอบ 3 ส่วน ดังนี้
1. Computing Fundamentals เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, การจัดการกับระบบฐานข้อมูล
2. Key Applications เป็นการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การทำงานของข้อความ การจัดเตรียมเอกสาร การนำเสนองาน
3. Living Online เป็นการทดสอบการใช้อินเตอร์เน็ต ได้แก่ ระบบเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต อีเมล์ และเว็บ บราวเซอร์
ประโยชน์การสอบ IC3 Certificate
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาแบบสมัยใหม่
3. ช่วยลดขั้นตอนการเรียน การสอน ในขณะที่ผลการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ลักษณะการสอบ
1. ข้อสอบเป็นแบบจำลองสถานการณ์ (Simulation), จับคู่ และแบบตัวเลือก
2. โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
3. จำนวนข้อสอบมีทั้งหมด 45 ข้อ
4. ใช้เวลาการสอบ 45 นาที
5. ผู้สอบทราบผลทันทีภายหลังการสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *