เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ทดสอบความรู้ และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการให้คำจำกัดความ “การใช้คอมพิวเตอร์เป็น” หรือ “ความสามารถขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์” กันอย่างชัดเจน มีการจำแนกระดับความสามารถกันอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ในการวัดความสามารถและใช้เป็นเกณฑ์ในการสมัครเข้าทำงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ทดสอบความรู้ และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นหลักประกันและช่วยยกระดับทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลคาดหวังว่าบุคลากรและ นักศึกษาที่เข้ารับการสอบปฏิบัติการครั้งนี้จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถระดับสากลซึ่งได้รับการยอมรับจากบริษัทที่เป็นสากลเช่น บริษัทไมโครซอฟต์และสถาบันรับรองมาตรฐานสากลอื่นๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานและศึกษาต่อเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ทดสอบความรู้ และบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อบุคลากรได้เข้ารับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทศโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อบุคลากรที่สอบผ่านจะได้รับการรับรองถึงการมีทักษะและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ชุดข้อสอบ
1. Microsoft Office Specialist (MOS)
2. Adobe Certified Associate (ACA)
3. Internet and Computing Core Certification (IC3)
หมายเหตุ : โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้ารับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ รวม 300 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เป็นหลักฐานรับรองความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน สร้างความแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือให้กับองค์กรและการเรียนการสอน

กำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เข้าร่วมการสอบ สามารถติดต่อเจ้าหน้า แจ้งขอทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบประกาศนียบัตรได้ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Adobe Certified Associate (ACA)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *