:: สายตรงผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ::


ตั้งคำถามใหม่

- โปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
- ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้าย พาดพิงถึงผู้อื่นผู้ใดให้เดือดร้อน หรือเสียหาย
- คำถามของท่านจะถูกพิจารณาก่อนนำเสนอให้ผู้อำนวยการตอบคำถาม

( * ) จำเป็น
คำถาม ( * )
รายละเอียดคำถาม ( * )
ตั้งคำถามโดย ( * )สายตรงผู้อำนวยการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Administrator


Username

Password© 2011-2012 Office of Academic Resources and Information Technology | Develop and Hosting by ITA | Powered by Joomla